Rent vann fra springen

Det Beste Vann — DBV er en moderne teknologi som gir deg restrukturert, rent og friskt vann direkte fra springen … 

Det Beste Vann — Renset vann fra naturen

Interessen for kvaliteten på drikkevannet har økt

I løpet av de siste 20-25 årene har interessen for kvaliteten på drikkevannet økt. Dette har skjedd i takt med utviklingen innen forskning på vann og med den generelle miljøforurensningen i samfunnet forøvrig.  

  • Forskere har forstått mer om vann, vannets struktur og kvalitet. Dette er et utrolig spennende kunnskapsfelt! 
  • Vannet har i økende grad blitt forurenset av miljøgifter slik som: Klorbiprodukter, tungmetaller og medisinrester eller skadelige bakterier som for eksempel E.coli eller parasitten Guardia.
  • Selvom mange norske vannverk etterhvert blir oppdatert og bruker gode metoder for rensning, er det langt fra alle som holder mål. De har rett og slett ikke gode nok renseanlegg. 
  • Vannrørene i Norge er de eldste i Europa. De er gjennomsnittlig 33 år. Selvom vannet kanskje kommer bra renset ut fra vannverkene, er det stor sjanse for at det blir forurenset på sin vei gjennom de mange gamle og morkne rørsystemene fram til boligene. 
  • Mer kunnskap om vann og skikkelig rensing av vann er av største helsemessige betydning for oss alle. 

Vår visjon i Det Beste Vann er å bringe vitenskapsbasert og inspirerende kunnskap om vann og effektiv rensing og revitalisering av vann ut til våre lesere.

Så følg med!

Comments are closed.