Kjøpsbetingelser

Kjøpsbetingelser for Det Aller Beste Vann AS 


Generelt

De her angitte vilkår regulerer kundens bruk av varer og tjenester levert av https://detbestevann.com (Det Aller Beste Vann As) Org. 925665975 MVA, heretter kalt Det Aller Beste Vann. Disse vilkårene gjelder for alt salg fra Det Aller Beste Vann så lenge ikke annet er skriftlig avtalt partene imellom. Det Aller Beste Vann er forhandler av alle produktene du finner i denne nettbutikken og ansvarlig for alle transaksjoner gjennom https://detbestevann.com

Postadresse og kontor
Austre Vardane 5B
5306 Erdal
(Lager på Askøy)


Betalingsmuligheter

Visa/Master Card, Faktura og Nedbetaling

Kryss av ønsket betalingsvalg etter at du har gått til kassen for å betale. Her får du valgmulighetene:

  1. Du kan velge VISA/MC eller Vipps, dette er den enkleste og hurtigste metoden, kundens kredittkort blir belastet umiddelbart ved kjøp. Om du opplever at kortet ditt ikke godkjennes, kan det bety at du mangler dekning, kortet har utløpt eller du har et kort som ikke aksepteres. Om annet skjer kontakt oss og vi vil forsøke å finne ut hva som skjer. 
  2. Du kan velge betaling med faktura under betalingsinformasjon etter at du har gått til kassen for å betale.  Du må da oppgi fødsels og personnummer til betalingsleverandør som kjører en vanlig kredittvurdering av deg som kunde. Det Aller Beste Vann får ikke se eller lagret ditt fødsels og personnummer.


Priser og levering

Alle priser er i norske kroner (NOK vises som kr) oppgitt ink. frakt, med mindre annet uttrykkelig er nevnt. Prisene er i stadig forandring og vi tar derfor forbehold om prisendring som følge av endrede priser fra våre leverandører.

Vi forbeholder oss rett til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i prissvingninger og lagersituasjon. Alle leveringstider som blir oppgitt av oss må anses som veiledende. Med leveringstid menes tidspunkt for ankomst av varer til vårt lager. Medgått tid til plukking, pakking og eventuell produksjon kommer i tillegg før innlevering av forsendelsen til transportør. Når tid er oppgitt i antall dager, menes hverdager og befrakters tid kommer alltid i tillegg.

Vi gjør vårt aller beste for å levere så raskt som mulig til enhver tid. Leveringstid er normalt 3-5 virkedager, men det kan også være tilfeller med 5-7 virkedager før varen blir levert.

Vi gjør oppmerksom på at vi tar forbehold om forsinkelser i perioder med stor pågang hos PostNord eller Posten. Maksimal leveringstid om ikke annet er informert om på produktet er 3 uker fra bestillingen din ble utført. Dersom din bestilling ikke har blitt levert innen den tid, har du som kunde rett til å heve kjøpet uten noen kostnad, dersom ikke annet er avtalt. 

Hvis du ikke har mottatt din pakke innen 5 uker, er du som kunde ansvarlig for å gi oss beskjed. Din bestilling vil anses som levert etter dette tidspunkt.

Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra Det Aller Beste Vann sin side, kan dette endres uten unntak, dersom kunden blir gjort oppmerksom om forholdet på forhånd og innen rimelig tid etter at feilen er oppdaget.


Kundens plikter

Informasjon på https://detbestevann.com (Det Aller Beste Vann AS) sine nettsider og markedsføring er IKKE ment som medisinsk rådgivning, og våre produkter er IKKE ment for å erstatte medisiner. Ingen av produktene kan gi garanti for ønsket eller forventet virkning, og er ment som forebyggende verktøy. Kunden har selv ansvar for å bruke produktene på en forsvarlig og trygg måte. 

Den som er registrert som kunde hos Det Aller Beste Vann, er ansvarlig for betaling av de ytelser Det Aller Beste Vann eller Det Aller Beste Vanns samarbeidspartnere leverer i henhold til nærværende vilkår

For å kunne handle på Det Aller Beste Vann må du ha fylt 18 år.Reklamasjon

Før feil meldes til Det Aller Beste Vann, bør kunden undersøke om feilen skyldes forhold på kundens side. Dersom kunden kan godtgjøre at produktet ikke fungerer slik Det Aller Beste Vann har beskrevet at det skal gjøre, må kunden melde dette til Det Aller Beste Vann slik at Det Aller Beste Vann kan iverksette tiltak for avhjelp. For å bruke reklamasjonsretten, kalt å reklamere, må feilen ha ligget i produktet ved kjøp. Det vil i praksis si at du ikke må ha ødelagt varen selv.

Det gis 10 års garanti på funksjon av produsenten.

Du skal si fra «innen rimelig tid» etter å ha oppdaget feilen. Noen endelig frist er ikke fastsatt, men klag så raskt som mulig, direkte til selger. På samme måte har Det Aller Beste Vann AS ansvar for å ordne opp innen rimelig tid.

Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen.Avhjelp

Det Aller Beste Vann skal snarest mulig etter å ha blitt kjent med en mangel ved produktet levert av Det Aller Beste Vann, iverksette tiltak for å rette på mangelen. Hvis kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med Det Aller Beste Vann, betaler ikke Det Aller Beste Vann disse utgiftene.


Angrefrist

Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp. Returkostnadene bæres av forbrukeren (jf. Angrerettloven § 15 første ledd). For å returnere varer tar du kontakt på post@detbestevann.com (legg ved ordrenummer).

Kunden har rett til å få tilbakebetalt hele kjøpsbeløpet innen 14 dager om han/hun hever kjøpet på grunn av vesentlig mislighold. Her kan du laste ned vårt angrerettskjema om nødvendig.

Kontakt derfor alltid kundeservice for å få returen din godkjent før du sender tilbake produktene.Lagring og bruk av personinformasjon

detbestevann.com benytter epost-adresse for autentisering og kontroll av tilgang. Som bruker har du tilgang til denne informasjon via knappen ‘min kundekonto’ (øverst), og kan selv foreta justeringer. Vi selger ikke din informasjon til noen.

Aktivitetslogger som kan inneholde informasjon om bruk av tjenesten, lagres i 1 år, og brukes kun for diagnostisering. Anonymiserte statistiske data (Google analytics) lagres i uspesifisert tid. Cookies benyttes kun til autentisering, og inneholder ikke personinformasjon. Cookies slettes når du logger ut.

Personinformasjon som registreres på https://detbestevann.com, brukes kun i forbindelse med denne tjenesten, og deles aldri med partnere eller personer utenfor https://detbestevann.com (Det Aller Beste Vann AS). 

Vi i https://detbestevann.com (Det Aller Beste Vann AS) lagrer alle data innenfor EU-området.


Rettigheter og plikter

Din brukerkonto på detbestevann.com er personlig og kan ikke overdras. Tilgang og rettigheter til bruk av innholdet gjelder for den registrerte bruker. Brukernavn og passord skal ikke deles med andre. Misbruk vil bli påtalt og kan føre til at kontoen stenges. Ved bruk av klienter som deles av flere og/eller befinner seg på offentlige steder, er det viktig å logge seg ut etter hver sesjon.


Kontakt

Dersom du har synspunkter, kommentarer eller innspill i forhold til denne policy, ber vi deg ta kontakt. Bruk ‘kontakt oss’ fanen øverst for kontaktinformasjon.

Vi takker for din interesse og håper https://detbestevann.com også i fremtiden kan gi deg inspirasjon til å se hva tilgang til rent vann kan gjøre for helsen.


Ekstraordinære forhold

Det Aller Beste Vann er kun ansvarlig for tap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis Det Aller Beste Vann godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor Det Aller Beste Vanns kontroll, og som Det Aller Beste Vann ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av.

Det Aller Beste Vann er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller med forsett fra Det Aller Beste Vann sin side.

Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34.


Endring i vilkårene

Det Aller Beste Vann forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.


Force majeur

Er Det Aller Beste Vann forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Det Aller Beste Vann AS fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.